Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Chúa ơi

In: Sách

Ruan Wen Lu (Nguyễn Văn Luân)

Chúng tôi biết rằng hương lạnh và cháy trên mộ cha sẽ tạo ra địa ngục trước khi quỷ cho phép chúng tôi giơ tay giữ người khác thay vì treo trên thập giá để giúp chúng tôi Sợ chết và buồn nôn … tinh thần đen tối và sự mù quáng đầu hàng trước mặt Chúa làm chúng ta mù quáng bởi những gì chúng ta xứng đáng, nhưng xin hãy dạy chúng ta hôn chân

Giáng sinh 2011

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top