Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Giọt nước mắt buồn

In: Sách

Tôi sẽ cho bạn mùa kẹo của tôi mỗi mùa xuân. Giấc mơ mùa đông ở đâu? Mùa đông lạnh, tôi cho mọi người tôi đau. Thuyền không lạ, tôi có thể tặng gì khác? Ý nghĩa của việc cho và chấp nhận bóng của một hình ảnh lơ lửng được chụp như chim cút theo tình yêu là gì? Nếu bạn nói dối, vết thương sẽ sâu hơn!

ngày 22 tháng 6 năm 2014

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top