Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Cuốn tiểu thuyết “Breeze” của Ruan Panhashi được sao chép

In: Sách

Cong Peng là một cuốn tiểu thuyết được tạo ra bởi nhà thơ và nhà văn Nguyễn Phan Hách suốt đời. Những tác phẩm anh hoàn thành trong mười năm đã trở thành những độc giả đầu tiên trong năm 2008. Cuốn tiểu thuyết này thực sự phản ánh kỷ nguyên thế kỷ 20 của đất nước thông qua lịch sử của một gia đình bốn người.

Bốn thế hệ của những cơn gió dữ dội lúc đó đại diện cho những hệ tư tưởng khác nhau của người Việt Nam: nông dân theo bản năng tham gia vào cuộc nổi dậy chống Pháp, người N khao khát Tan Zan xây dựng một quốc gia độc lập. Những người lính cách mạng tham gia cuộc kháng chiến giành độc lập và thống nhất. Các thế hệ với những ý tưởng khác nhau đã bước vào thời kỳ hòa bình. Thời đại “văn minh vật chất” đã lấn át số phận của những người thiếu can đảm.

Bìa của “Gió mạnh” trong phiên bản in lại.

Ruan Pan Hashi và Cường Phong đã đề cập đến nhiều vấn đề, như: những sai lầm trong cải cách ruộng đất, những hạn chế của hợp tác nông nghiệp … mạnh mẽ.

Ngoài ra, tác giả cũng thiết lập một điểm sáng, thắt nút thông minh và đại diện cho nhiều biến động trong cuộc sống với tính cách của một số phận không chắc chắn. Sự nhiệt tình mang tham vọng của tác giả để ghi lại những hình ảnh của thời gian qua.

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top