Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tiến sĩ Mỹ nghiên cứu sách về lao động Việt Nam

In: Sách

Gerard Sasges đến Việt Nam năm 2000 và bắt đầu học tiến sĩ tại các trường đại học Mỹ. Anh ấy đã sống ở Việt Nam 10 năm. Trong bối cảnh giảng dạy và nghiên cứu, nó đã triệu tập sinh viên để tổ chức dự án “Câu chuyện cuộc đời”. Các bài phỏng vấn và bài báo đã được tổng hợp thành cuốn sách về Việt Nam ngày nay – một câu chuyện của cuộc sống.

Cuốn sách này là “Vietnam Today-A Story of Life”.

Cuốn sách bao gồm 67 cuộc phỏng vấn, tất cả những người được phỏng vấn đều là người Việt Nam và làm việc ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi khác nhau trong và ngoài nước. Họ chia sẻ những tâm tư, tình cảm về công việc, cuộc sống và mong muốn hướng tới. Danh mục nghề nghiệp thể hiện sự đa dạng và được nhóm theo danh mục. Ví dụ, trong nhóm “Văn hóa và chăn nuôi”, nhóm “Biên tập viên” giới thiệu công việc của những người nông dân, những người bán thịt, nhặt rác hay những nghề thủ công trồng cây cảnh… làm việc với nhiều đối tượng. Họ có thể là người quản lý doanh nghiệp, chẳng hạn như thợ sửa xe, nhân viên dịch vụ, nhân viên tiếp thị (PG) và những người lao động khác. Tác giả không chỉ phỏng vấn những người lao động Việt Nam, mà cả những người Việt Nam sống ở nước ngoài, và đề cập đến những điều này trong cuốn sách, giống như những bài báo của những người bán hàng rong ở Mỹ. Thông tin được cung cấp cho thấy khả năng hiểu biết về văn hóa Việt Nam của nhà xuất bản, điều này được phản ánh trong các ngành nghề mà ông theo học, chẳng hạn như hái, mài bộ đồ ăn, may áo dài …- Thông tin quan trọng nhất của cuốn sách này là tất cả các nghề Nó cũng có ý nghĩa như vậy, từ người nhặt rác trở thành nông dân, thành tuyên truyền viên … Hãy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc phỏng vấn đã chỉ rõ thực tiễn nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Việt Nam Ngày Nay-Cuốn sách này đơn giản và dễ hiểu, là một câu chuyện thú vị về cuộc sống của người dân, vì chủ đề là bằng tiếng Việt bình thường. Nhưng nội dung thể hiện đầy đủ tình hình kinh tế xã hội Việt Nam. Thông qua cuốn sách này, tác giả hy vọng bạn đọc có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống ở Việt Nam ngày nay, nơi những người dân bình thường đang nỗ lực hết mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top