Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Ẩn dụ màu xanh

In: Sách

Cát Du

(Gửi nhà thơ Hoàng Vũ Thủat)

Hãy chăm sóc con đường nhỏ, màu sắc của buổi chiều làm cho con người mạnh mẽ hơn và làm cho con người mạnh mẽ hơn, ngay cả trong ẩn dụ màu xanh lá cây thêm

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top