Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Lạc Việt thành lập thư viện trực tuyến

In: Sách

Harin (HàLinh)

Tất cả các phiên bản điện tử của sách tiếng Việt đều được bảo vệ bởi bản quyền, nguồn gốc rõ ràng và đã được ủy quyền xuất bản. Ông Hà Than, Giám đốc điều hành Lạc Việt, cho biết: “Lạc Việt cam kết trả tiền bản quyền cho tác giả theo đúng quy định quốc gia thông qua hợp đồng kinh tế với giám đốc xuất khẩu, bản sao, đại diện bản quyền và tác giả”.

Thư viện điện tử sách Việt Nam .

Vào ngày 29 tháng 7, Lạc Việt đã ký hợp đồng bản quyền với Trung tâm bản quyền văn học Việt Nam (VLCC) để số hóa việc phổ biến 3.000 cuốn sách trong giai đoạn đầu tiên. Khoảng 200 cuốn sách đã được số hóa. Khi được hỏi về mức giá trả cho Lạc Việt cho tác giả, ông Hà Than cho biết: “Giá cho lần số hóa đầu tiên là 60 đô la Mỹ, bằng 63% doanh thu Google Google từ việc sử dụng các tác phẩm có bản quyền được bảo vệ bởi các tác giả có bản quyền. Giá quá thấp. Chúng tôi hứa sẽ trả nhiều sách tiếng Việt hơn cho các nhà văn Việt Nam. “

Khoảng một tháng nữa, một hiệu sách Việt Nam sẽ được đưa vào phục vụ.

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top