Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tập đoàn văn học Việt Nam Soul sở hữu một trang web

In: Sách

Con trai đó, www.trieuxuan.info, không chỉ là trang web của nhà văn Triệu Xuân, mà còn là nơi xuất bản nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật của nhóm văn học Việt Nam Soul và Nhà xuất bản Văn học. Zhao Xuan cho biết, nếu được ủy quyền bởi các nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ trong và ngoài nước, trang web cũng sẽ đầu tư rất nhiều năng lượng vào các tác phẩm xuất bản. Ngoài ra, vì đây là một trang web văn học và nghệ thuật, chủ sở hữu của trang web không có khả năng theo dõi tin tức. Tuy nhiên, nếu có những tác phẩm nổi tiếng trên thế giới và sẽ có những bài viết văn học sâu sắc, thì người tạo ra trang sẽ được cập nhật để phục vụ độc giả.

“Để hoàn thành trang web www.trieuxuan.info, sẽ mất ít nhất 12 tháng để hoàn thành. Triu Xuan nói rằng tôi hy vọng nhiều người đến” ghé thăm “.

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top