Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Tạp chí tiếng Anh “Văn học Việt Nam” kêu gọi hợp tác

In: Sách

Để giúp quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định tái bản “Tạp chí Văn học Việt Nam” (Văn học Anh) bằng tiếng Anh.

Để chọn tác phẩm xuất sắc, tạp chí mời các nhà văn trong và ngoài nước và các học giả nước ngoài gửi tác phẩm yêu thích của họ.

Tác phẩm có thể được xuất bản bằng tiếng Việt, và không có giới hạn về chiều dài và chiều dài của tác phẩm. Ban biên tập mời các tác giả đính kèm bản dịch tiếng Anh, với điều kiện bản dịch chưa bao giờ được xuất bản. Vào cuối mỗi tác phẩm, vui lòng cung cấp tên, địa chỉ, email và số điện thoại của tác giả (nếu có).

Tác phẩm và bản dịch chỉ được xuất bản với sự cho phép của tác giả và người dịch sẽ nhận được tiền bản quyền dựa trên giấy phép. Quy định. Công việc và bản dịch nên được gửi đến địa chỉ email: vietnamlr @ gmail.

“Tạp chí Văn học Việt Nam” đã được xuất bản trong hai số, năm 1999 và 2000, với một nhiệm vụ giới thiệu thực sự và thành tựu văn học quốc gia xuất sắc. Hệ thống độc giả quốc tế. Khi in lại, tạp chí sẽ thay đổi nội dung và định dạng, và phát hành 4 vấn đề mỗi năm. Giai đoạn đầu tiên của loạt phim mới dự kiến ​​sẽ được phát hành trong quý đầu tiên của năm 2010.

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top