Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Lạc Việt thành lập thư viện trực tuyến

In: Sách

Harin (HàLinh) -tất cả các phiên bản sách điện tử của sách tiếng Việt đều được bảo vệ bởi bản quyền, có nguồn rõ ràng và đã được cấp phép xuất bản. Ông Hà Than, Tổng Giám đốc Lạc Việt, cho biết: “Lạc Việt cam kết thực hiện nghiêm túc hệ thống trả tiền bản quyền cho các tác giả thông qua hợp đồng kinh tế với lãnh đạo xuất khẩu theo đúng quy định quốc gia. Sao chép, đơn vị đại diện bản quyền và tác giả.”

Thư viện điện tử sách tiếng Việt.

Vào ngày 29 tháng 7, Lạc Việt đã ký hợp đồng bản quyền với tác giả của Trung tâm pháp lý, Văn học Việt Nam (VLCC), để số hóa và phổ biến giai đoạn đầu tiên của 3000 cuốn sách.

Hiện tại, khoảng 200 cuốn sách đã được số hóa. Khi được hỏi về giá bản quyền Hồ Việt trả cho các nhà văn, ông Hatan cho biết: Giá Giá của cuốn sách đầu tiên là 63% doanh thu phát triển bản quyền của các bản quét 60 đô la và các tác phẩm được Google khuyến nghị. Mức lương được trả quá thấp. Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà văn Việt Nam mua bản quyền sách Việt Nam sẽ nhận được nhiều khoản bồi thường như vậy .

Khoảng một tháng, một hiệu sách Việt Nam sẽ sử dụng sách điện tử .

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top