Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Nguyễn Đức và xuất bản sách lý luận

In: Sách

Tác giả được dành riêng để thảo luận về các điều khoản của các văn bản pháp lý, hợp đồng thương mại hoặc tranh chấp pháp lý. Ông nói rằng một trong những lý do khiến nhiều luật sư không thể tham dự Tòa án quốc tế là khả năng suy luận kém. Cuốn sách cũng phân tích sự độc đáo và phức tạp của tiếng Việt trong nhiều tình huống.

Bìa của cuốn sách “Những lý lẽ khác nhau”. Ảnh: Nhà xuất bản Thanh niên.

Tác giả và phóng viên Dương Thanh Truyền (đại diện Nhà xuất bản Thanh niên) chỉ ra rằng cuốn sách này là một nghiên cứu có hệ thống về khoa học lập luận. Cuốn sách sử dụng lý luận như sau để phát triển và đào sâu các vấn đề liên quan đến thực hành ngôn ngữ: các phần của lời nói và kiểu nói ảnh hưởng đến lý luận, phương pháp suy luận hiệu quả, nghịch lý, khéo léo của các loại lý luận sai … Theo tác giả, các bài hát dân gian và tục ngữ Nó cũng là một dự trữ cho lý luận. Những cuốn sách Việt Nam phong phú và tinh tế do Nhà xuất bản Yang xuất bản. Nhiều tác giả bao gồm: Ruan Duc Dan, Trim Sam, Le Xuan Mao, Chen Xian An, Huang Qiu … -Profưởng-Tiến sĩ Ruan Duc Dan sinh năm 1936 và Một trong những tên của ngôn ngữ học Việt Nam. Ông là tác giả của những cuốn sách sau đây như: ngôn ngữ học thống kê (1984), bộ sưu tập quý hiếm của thế giới (1989), Việt Nam – từ điển tiếng Pháp (đồng tác giả, 1992), Logic và tiếng Việt (1996), tiếng Việt: Đại học bình thường ( 1997), Giới thiệu về thống kê ngôn ngữ (1998), Thực dụng học ứng dụng (1998), Giới thiệu về logic hình thức và logic không chính thức, từ những câu không hay đến những câu hay, logic ngữ nghĩa của từ ngữ hư cấu Việt Nam (2016). .

TamKỳ

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top