Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Dầu đã giành giải thưởng “Nghiên cứu”.

In: Sách

B.T .

Tác giả Nguyễn Đình Dầu sinh năm 1920 và tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hà Nội (1939-1941); Cử nhân Khoa học (Cử nhân Khoa học Xã hội-1953), Đại học Sorbonne. Năm 1945, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Mặt trận Mặt trận Việt Nam. Nguyễn Đình Đầu là tác giả của hàng trăm cuốn sách, bao gồm các nghiên cứu quan trọng về trắc địa và bản đồ. Nó được coi là có bộ sưu tập bản đồ lớn nhất tại Việt Nam.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Dầu.

Tổ chức văn hóa của Panzhou Cui trao giải “Nghiên cứu” cho công việc của mình mỗi năm. Các nhà văn Việt Nam có những tác phẩm xuất sắc về khoa học xã hội và nhân văn. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 3.

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top