Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển qua đời

In: Sách

Thanh Huyền

Học thuật Sten Rudholm. Ảnh: Trả lời .

Rudholm là người lớn tuổi nhất trong số 18 thành viên của trường. Ông đã ở trong bệnh viện từ năm 1977. Theo quy định của trường đại học, các thành viên chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ sau khi họ chết. Nhưng trong những năm gần đây, do tuổi già mong manh, anh không thể tham dự cuộc họp thường niên của trường đại học.

Hiện tại, Học viện Thụy Điển đang bỏ trống. Trong tương lai gần, Viện có thể chấp nhận nhiều thành viên hơn.

(Nguồn: Nobelprize)

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top