Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Nguyễn Đức và xuất bản cuốn sách suy luận

In: Sách

Tác giả dành một phần quan trọng trong việc thảo luận các tài liệu pháp lý, hợp đồng thương mại hoặc các điều khoản của tranh chấp pháp lý. Ông nói rằng một trong những lý do khiến nhiều luật sư không thể xuất hiện tại tòa để tham gia Tòa án quốc tế là vì khả năng suy luận kém của họ. Cuốn sách cũng phân tích sự độc đáo và phức tạp của tiếng Việt trong nhiều tình huống.

Bìa của cuốn sách “nhiều lý lẽ”. Ảnh: Báo Thanh niên.

Nhà văn và phóng viên Dương Thanh Truyền (đại diện Báo Thanh niên) nhận xét rằng cuốn sách này là một nghiên cứu có hệ thống về khoa học lập luận. Cuốn sách sử dụng suy luận để phát triển và đào sâu các vấn đề liên quan đến thực hành ngôn ngữ, như: các loại từ và mẫu ngữ âm ảnh hưởng đến suy luận; phương pháp suy luận hiệu quả, nghịch lý, khéo léo trong loại suy luận sai lầm … Theo tác giả, các bài hát dân gian và tục ngữ cũng Ký ức lý luận. Những cuốn sách Việt Nam phong phú và tinh tế do Yang Press xuất bản, nhiều tác giả bao gồm: Nguyen Tak Dean, Terri Sam, Le Xuanmao, Chen Xian’an, Huang Qiu …- Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thành sinh năm 1936 tại Việt Nam Một trong những tên của ngôn ngữ học. Ông là tác giả của các cuốn sách sau: Ngôn ngữ học thống kê (1984), Tiếng cười thế giới (1989), từ điển Việt – Pháp (đồng tác giả, 1992), Logic và tiếng Việt (1996), tiếng Việt: đại học tổng hợp ( 1997), Giới thiệu về Thống kê ngôn ngữ (1998), Ứng dụng thực dụng (1998), Giới thiệu về logic hình thức và không chính thức, từ những câu không hay đến những câu hay, logic ngữ nghĩa của từ ngữ tiếng Việt ảo (2016). .

TamKỳ

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top