Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Đấu giá sách Khoa học thế kỷ 6

In: Sách

Thanh Huyền

– Bộ sưu tập kéo dài 6 thế kỷ và bao gồm các tác phẩm của các nhà khoa học nổi tiếng như Copernicus, Albert Einstein, Charles Darwin, Karl Marx, Isaac Newton và Johanne Kepler. Các chuyên gia ước tính 300 bảng Anh của cuốn sách này sẽ có giá khoảng 6 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng).

Nhà khoa học Nicolaus Copernicus (Nicolaus Copernicus) .—— In cuốn sách “Copernicus Celestial Bodies or Celestial Rotation”), xuất bản năm 1543, giá ước tính là cao nhất, khoảng 90 vạn đô la Mỹ-1,2 triệu đô la Mỹ. Đây là công trình thể hiện lý thuyết quan trọng của Copernicus: mặt trời chứ không phải trái đất mới là trung tâm của vũ trụ.

Một cuốn sách khác cũng được gọi là hiếm là “Niên giám đầu tiên trên thế giới”, xuất bản năm 1878. , Là năm thứ hai Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại.

Một cuốn sách 20 trang do Công ty Điện thoại Khu vực Connecticut xuất bản, bao gồm tên và số của 391 người đăng ký ở New Haven. Cuốn sách cũng cung cấp cho người dùng điện thoại những hướng dẫn nguyên bản nhất, chẳng hạn như: “Nếu bạn muốn nói chuyện với những người đăng ký khác, bạn phải bắt đầu cuộc gọi bằng từ ‘Hulloa’. Danh mục ước tính là 30.000-40.000 đô la Mỹ.- Nhà vật lý học và nhà thiên văn học đảo Long Island Richard Green là chủ nhân của bộ sưu tập đắt giá này .—— (Nguồn: AP)

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top