Loading the content... Loading depends on your connection speed!

“ Sản phẩm thơ ” – tái thương mại hóa thơ Việt Nam

In: Sách

Cuốn “Tác phẩm Việt Nam” phát hành tháng 5 đã đăng tải nhiều tác phẩm tiêu biểu của văn xuôi văn học Việt Nam. Cũng trong khuôn khổ dự án này, một thư viện “thơ” được hình thành, lấy tiêu chí lựa chọn những tác phẩm thơ đã chứng minh được giá trị lâu dài và trở thành tiêu chuẩn cho các tư liệu lịch sử. Tủ sách của Công ty Nhã Nam, hội đồng xét chọn gồm các nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn học, như Lại Nguyên Ân, Phạm Xuân Nguyên, Tạ Duy Anh, Văn Giá, Trần Ngọc Hiếu, Đoàn Ánh Dương … Một cuốn sách đến từ thư viện “Les Poèmes”. Một Chế Lan Viên (Chế Lan Viên) 17 tuổi được thể hiện trong “Thần” qua ngôn ngữ thơ siêu hình. Không thể xếp xó-một tập thơ ghi dấu Nguyễn Bính (Nguyễn Bính) cũng được khắc trong thư viện. Cuốn sách kết hợp nhiều phẩm chất thơ của Ruan Ping, bao gồm những bài thơ quyến rũ, những bài thơ u sầu và hấp dẫn. -Ham McDoo’s thơ là tập hợp những “trường thơ” do tác giả khởi xướng. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1942. Đây là một bài thơ của một nhà thơ, một nhà thơ tài năng, đồng thời được viết rất hay, là một bài thơ hay được viết ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 1945. Được đặt tên thơ theo cốt truyện “Linh hồn” trong thư viện. Đồng thời, giọng ca được thu âm được chọn là giọng đại diện cho Lưu Trọng Lư, còn Qu ngoài sưu tầm những bài tiêu biểu của Hồ Dzếnh. Những thành tựu nghệ thuật về tư tưởng và biểu hiện là rất lớn. Một trong những tiêu chí lựa chọn tác phẩm là đạt được tính phổ quát trong môi trường xã hội mới, đọc lại và tham khảo. Tác phẩm này cũng phải dành được sự yêu mến của nhiều thế hệ độc giả, sống bình dân, vượt qua trở ngại của thời đại.

Theo nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, một cách hệ thống nhất và sơ khai nhất, tác phẩm “Những vần thơ” là không thể thiếu, đặt nền móng cho việc chào đón thế hệ độc giả Việt Nam tiếp theo.

Không chỉ tôn trọng giá trị , Cũng được tải lại “Bài thơ”. “Thơ” là nỗ lực của nhóm biên soạn nhằm giới thiệu và tái hiện những tinh hoa của thơ Việt Nam đến với độc giả Việt Nam trong một môi trường đọc mới. -Lin Shu

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top