Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Cuốn sách này định nghĩa thuyết Âm và Dương. Ngũ vị tử có nguồn gốc từ Việt Nam

In: Sách

Nền văn minh phương Đông từ lâu đã được coi là huyền bí. Trải qua nhiều ứng dụng thực tế, sự tồn tại của các giá trị phương Đông vẫn tiếp diễn qua hàng nghìn năm và được các nhà khoa học hiện đại chú ý.

Bìa sách “Triết học Phương Đông Việt Nam”. — Nền tảng cơ bản của nền văn minh phương Đông là thuyết ngũ hành Âm Dương, Kinh Dịch. Từ lâu, người Hán vẫn nhận họ là chủ nhân của nền văn minh này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Moo An lại đưa ra một giả thuyết mới trong cuốn “Triết học Việt Minh trong nền văn minh phương Đông”. Giới thiệu. Ông cho rằng, nền văn hiến Việt Nam có lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm. Văn hóa Việt Nam là chủ nhân của những trí thức của nền văn minh phương Đông, trong đó có thuyết ngũ hành âm dương và kinh Phật.

Sau đó, bốn phần chính của cuốn sách lần lượt được ghép lại thành một. tất nhiên. Tác giả đưa ra một bằng chứng về mô hình, từ sự sinh thành cơ bản của vũ trụ đến sự tổng hợp chuyển hóa của Âm Dương tổng hợp đến sự biến đổi liên tục. Cuốn sách này nhằm giúp tìm hiểu cội nguồn văn hóa của người Việt Nam bằng cách phân tích các di sản văn hóa truyền thống. Trong quá trình nghiên cứu, phân tích, tác giả đã sử dụng nhiều tranh dân gian, truyện cổ tích, ca dao, đồng dao từ di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam để giải thích thuyết âm dương, ngũ hành.

Giáo sư Đào Vọng Đức đến từ Viện Vật lý và Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người đánh giá: “Cuốn sách này không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học, mà còn có tác dụng khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, khơi dậy truyền thống của tổ tiên. Ý chí dựng nước và giữ nước. Qua nhiều năm đã được xuất bản một phần trong các sách khác như “Đi tìm cội nguồn của Dịch học”; Trí tuệ trong tranh dân gian Việt Nam; Truyền thuyết và thần thoại trải qua thời Hồng Tấn. Cho đến nay, các sách này vẫn chưa có Nhận các cuộc thảo luận sâu rộng và có hệ thống. Để tạo cơ sở cho việc trao đổi học thuật nghiêm túc, chúng tôi đã mạnh dạn xuất bản ấn phẩm này như một bài báo trình bày quá trình nghiên cứu của tác giả. “Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, ông đánh giá cao sự độc đáo và sáng tạo của tác giả Phương pháp nghiên cứu. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá: “Các lập luận của tác giả có phần hấp dẫn nhưng thường là hợp lý. Các bằng chứng rất phong phú và thú vị, nhưng giá trị của một số bằng chứng vẫn còn là một vấn đề”.

Tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh là người nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực vật lý phương Đông. Anh từng gây chấn động khi tuyên bố có thể dùng sức mình để tránh mưa trong 7 ngày diễn ra Lễ hội Ngàn năm Thăng Long.

Lam Thu

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top