Loading the content... Loading depends on your connection speed!

35.000 bản cho trẻ em nghèo ở Bắc Giang

In: Sách

Vào ngày 12 tháng 11, Jindong Press, hợp tác với Hội Thanh niên Beijiang và Hội đồng Văn hóa Trẻ em, đã tổ chức một chương trình quyên góp sách cho trẻ em nghèo trong tỉnh. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, gần 35.000 cuốn sách sẽ được ưu tiên ở các trường học ở vùng sâu vùng xa. Trong tình huống kinh tế khó khăn, trẻ em ít có cơ hội tiếp xúc với những cuốn sách tuyệt vời để nâng cao kiến ​​thức ngoại khóa và Kỹ năng giải trí. Cuốn sách đã được gửi đến Bắc Giang vào ngày 12 tháng 11.

“Một triệu cuốn sách thiếu nhi nghèo” dự kiến ​​ra mắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2013 vào Ngày Sách và Bản quyền Thế giới. Kế hoạch được tạo ra bởi Nhà xuất bản Jindong. Cung cấp cho trẻ em ở vùng nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa để có thêm cơ hội tiếp thu kiến ​​thức sách vở.

Năm 2013, kế hoạch giới thiệu sách Ngãi, Đà Nẵng, Bạc Liêu, Cà Mau tại 476 trường học ở Lào Cai, Shan La, Nguyễn, Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Địa và các tỉnh khác … Khuyến nghị địa phương được liệt kê.

Năm 2014, kế hoạch tiếp tục quyên góp sách cho gần 200 trường học ở các tỉnh Bến Tre, Quảng Trị, Bình Thuận, Thành Hóa, Bắc Ninh và Bắc Giang. Trong hai năm thực hiện, tổng số sách được tặng là 338.000.

Trước chương trình này, Jin Dong cũng đã thực hiện nhiều chương trình quyên góp sách khác, chẳng hạn như thành lập 1.000 thư viện cho trẻ em trong các cộng đồng đặc biệt. Khó khăn (1999-2001), đã cung cấp sách và thư viện cho trẻ em nghèo ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam (2002-2006), tặng 300 thư viện nghệ thuật cho các trường trung học cơ sở và thư viện Hà Nội (2009), Phân phối 290 kệ của Jindong cho bốn tỉnh miền trung (2011).

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top