Loading the content... Loading depends on your connection speed!

“Tuần lễ sách lớn” ra mắt 45 tác phẩm mới

In: Sách

Sách giấy có thể được giảm giá từ 25% đến 50%, sách điện tử có thể được giảm giá 20%, và các quà tặng như túi vải, giấy ghi chú, bút bi và các thứ tương tự … – Nhà xuất bản cũng tổ chức chương trình “Thứ bảy Buổi gặp “đã định, ba cuộc giao lưu với nó: buổi đầu gặp tác giả Lê Văn Nghĩa vào ngày 31 tháng 10, giới thiệu tác phẩm văn học Sài Gòn 1954-1975: chuyện vặt”. 6 tháng 11. , Diễn giả là Nguyễn Ngọc Tuấn, người đã xuất bản “Danh trà Việt Nam” Ngày 7/11, tác giả Nguyễn Văn Báu đã giao lưu và giới thiệu cuốn sách “Quản lý tài liệu và lưu giữ hồ sơ kinh doanh”

Lần thứ 14 “Hay Một số công việc trong “Tuần lễ Sách”. Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11, tại Nhà sách Tổng hợp 1 (Quận 1) ở Nhà sách Tổng hợp 2 Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 4).

Ban cho biết từ năm 2009 Kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 1999, “Tuần lễ sách hay” đã được quảng bá mạnh mẽ, kích thích hoạt động xuất bản của tổ chức. Đơn vị này cũng giúp độc giả tiếp cận nhiều ấn phẩm với mức giá hợp lý, tạo không gian cho văn hóa đọc của mọi người. .

Ngọc Trúc

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top