Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Đã xuất bản luận văn “Đoàn quân Tây Tiến”

In: Sách

Nhà thơ Kuang Guang đã viết bài thơ Tây Tiến vào mùa xuân năm 1948 do cảm hứng của đồng đạo. Tuy nhiên, dư âm của một thời Tây Tiến vẫn luôn theo ông mãi mãi. Năm 1952, nhà thơ hoàn thành tập hồi ký của Đoàn Võ Giáp Tuyên truyền (tên là Đoàn Tây Tiến lúc xuất bản) về biên giới Lào ở Couang Thanh. Cuốn hồi ký kể về những hoạt động quân sự thời bấy giờ – những con người cầm súng, cầm còi tham gia nhiệm vụ giải phóng Việt Nam và Lào do thực dân xâm lược. Nhà xuất bản Jindong.

Cuốn sách này kể về kinh nghiệm của Đội Tuyên truyền Biên giới Lào Việt (tiền thân của Đoàn Tây Tiến) những ngày đầu thành lập, gồm nhiều trận đánh. Régimentde la Capitale. Nội dung xoay quanh các nhiệm vụ được giao cho Đoàn Thanh niên như: đi lang thang qua đêm để quảng bá chính sách đoàn kết của chính phủ, ý chí cả nước kháng chiến và tinh thần của quân đội Việt Nam. – Ấn phẩm cũng đề cập đến nhóm nhạc trưởng Đinh Ngọc Liễn nổi tiếng về vấn đề này. Cuốn sách cũng đề cập đến mối quan hệ khăng khít giữa những người lính Việt Nam và Lào, điều này đã đạt được khi gửi một cựu binh vào quân đội.

Cuốn hồi ký được trích trong một chương của Những bài thơ và bài thơ Quảng Đông. Cuốn sách viết tay do gia đình nhà thơ lưu giữ. Trước đây, người thân của anh nhiều lần muốn gửi thư nhưng vì nhiều lý do không gửi được thư.

– Đặng Quang tên thật là Bùi Đình Diệm, ông sinh năm 1921 và mất năm 1988. Được gọi là “Tây Tiến”, trong mắt người dân “Sơn Tây”, đó là một “đôi bờ”. Bài thơ “Tây Tiến” được chọn vào sách “Ngữ văn”. Một số tác phẩm của ông đã được coi là nhạc nền như Tây Tiến (Phạm Duy), Đôi mắt người Sơn Tây (Phạm Đình Chương), Kẻ trong (nhạc Cung Tiến). Anh ấy cũng là một nghệ sĩ và một nhạc sĩ. -Tan Ji

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top