Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Nhà thơ Hữu Thịnh dẫn đầu cuộc bầu chọn BCH mới

In: Sách

Lưu Hà – Sau hai ngày làm việc về nhân lực và chuyên môn, Đại hội Nhà văn lần thứ 8 đã được khai mạc vào ngày 6 tháng 8 tại Trường Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng Chính trị và Hành chính Kaugai tại Hà Nội. — Tại Đại hội Nhà văn Việt Nam 2010, có nhiều lãnh đạo: Ủy viên Bộ Chính trị và Thư ký Thường trực Trương Tấn Sang, Thứ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Pheng Hữu Phú … Tại lễ khai mạc, ông Trương Tấn Sang đã khẳng định nhà văn Vai trò trong phát triển quốc gia trong thời đại mới. “Nhà văn không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn góp phần tạo ra hiện thực, thông qua công việc sáng tạo của mình, ông đã thành lập những nhân vật văn học tiêu biểu của Việt Nam về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chấp nhận những điều tốt, điều ác và điều ác; Làm suy yếu đất nước, giá trị tư tưởng, đạo đức và đạo đức và cản trở sự phát triển của đất nước.

Tại cuộc họp sáng nay, Quốc hội đã công bố kết quả bầu cử của ủy ban điều hành mới, bao gồm 15 thành viên: Hugh Steve, Ruan Sanhuan, Ruan Guangdi, Trang Dingding, Li Guang TRANG, Guihua Chui, Ruan Hue vào thứ năm, Chen Decheng, Dao Tang, Votishanha, Ding Jian, Wu Hong, Ruan Hua, Fan Congxiong, Pan Tongtong. Danh sách được sắp xếp từ trên xuống dưới. Trong số 666 phiếu hợp lệ, nhà thơ Hữu Thịnh đã nhận được 618 phiếu .

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tao đã chia sẻ ý định ban đầu của mình về Nhà dọn dẹp an toàn sinh học mới: “Nhà văn cũ Mạnh hơn. Nhà văn trẻ. Điều này cho thấy thế hệ chống Mỹ vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn học nói chung. Trong khóa học đầu tiên của trường Nguyễn Viết Viết, có 6 trong số 15 thành viên của BCH. Điều này cũng cho thấy sức mạnh trẻ không thực sự mạnh. Tôi hy vọng rằng những người chủ trì khóa học này có thể học được điều gì đó từ khóa trước, để đổi mới hơn trong hoạt động kinh doanh, dám bổ nhiệm về tài năng và quan tâm hơn đến đầu tư tổ chức. Hiệp hội phụ# 432; Tạp chí Văn Nghệ, “Tạp chí Thơ” … Giáo hoàng chiều nay, hội nghị sẽ công bố các chức danh lãnh đạo cụ thể, bắt đầu một cuộc họp báo và tổ chức cuộc họp đầu tiên.

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top