Loading the content... Loading depends on your connection speed!

“Cuộc đấu tranh của tôi” Hitler trị giá 21.000 bảng

In: Sách

Cuốn sách dự kiến ​​sẽ được bán với giá khoảng 20.000 bảng. Tại buổi đấu giá ngày hôm qua, bức ảnh tự sướng của Hitler cũng đã bán được hơn 12.000 bảng.

Bìa của cuốn sách này .

Cuốn sách được bán là bản sao của Hitler gửi cho George. Các tù nhân trong nhà tù Maurer-Landsberg. Ở đầu cuốn sách, Hitler đề nghị: “Gửi Johann Georg Maurer. Hãy nhớ chúng tôi ở nhà tù Landsberg. Adolf Hitler. Giáng sinh năm 1925.” . Không biết gì và Cove, cuốn sách này sau đó đã được đổi thành “Mein Kampf”. Đến năm 1939, Mein Kampf đã bán được 5,2 triệu bản và được dịch ra 11 thứ tiếng. Hiện tại, các học giả người Đức yêu cầu chủ sở hữu bản quyền Mein Kampf xuất bản lại cuốn sách này ở Đức.

Thanh Huyền (Nguồn: Người bảo vệ)

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top