Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Nguyễn Đức và xuất bản cuốn sách suy luận

In: Sách

Tác giả được dành riêng để thảo luận về các điều khoản của các văn bản pháp lý, hợp đồng thương mại hoặc tranh chấp pháp lý. Ông nói rằng một trong những lý do khiến nhiều luật sư không thể bào chữa tại các tòa án quốc tế là lý luận kém. Cuốn sách cũng phân tích sự độc đáo và phức tạp của tiếng Việt trong nhiều tình huống.

Bìa của cuốn sách “Những lý lẽ khác nhau”. Ảnh: Báo Thanh niên.

Nhà văn và phóng viên Dương Thanh Truyền (đại diện Báo Thanh niên) chỉ ra rằng cuốn sách này là một nghiên cứu có hệ thống về khoa học lập luận. Cuốn sách này sử dụng lý luận để phát triển và đào sâu các câu hỏi liên quan đến thực hành ngôn ngữ, như: các loại từ và mẫu ngữ âm ảnh hưởng đến lý luận, phương pháp suy luận hiệu quả, nghịch lý, sự khéo léo của các loại lý luận sai … Theo tác giả, các bài hát dân gian và tục ngữ Nó cũng là nơi lưu trữ lý luận. Những cuốn sách tiếng Việt phong phú và tinh tế do Yang Press xuất bản, nhiều tác giả bao gồm: Nguyễn Thành Thành, Trim Sam, Lê Xuanmao, Chen Xian’an, Huang Qiu …- Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thanh sinh năm 1936 tại Việt Nam Một trong những tên của ngôn ngữ học. Ông là tác giả của các cuốn sách sau: Ngôn ngữ học thống kê (1984), Tiếng cười thế giới (1989), từ điển Việt – Pháp (đồng tác giả, 1992), Logic và tiếng Việt (1996), tiếng Việt: đại học tổng hợp ( 1997), Giới thiệu về Thống kê ngôn ngữ (1998), Ứng dụng thực dụng (1998), Giới thiệu về logic hình thức và không chính thức, từ những câu không hay đến những câu hay, logic ngữ nghĩa của từ ngữ tiếng Việt ảo (2016). .

TamKỳ

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top