Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Nguyễn Đức Dân xuất bản sách Kỹ năng lập luận

In: Sách

Tác giả dành riêng cho việc tranh luận các văn bản pháp luật, hợp đồng thương mại hoặc các điều khoản tranh tụng trước tòa. Giáo sư cho rằng một trong những lý do khiến nhiều luật sư không thể thách thức tại các tòa án quốc tế là do họ thiếu kỹ năng lập luận. Cuốn sách cũng phân tích sự độc đáo và phức tạp của tiếng Việt trong nhiều tình huống.

Trang bìa của “Các loại lập luận”. Ảnh: NXB Trẻ.

Dương Thanh Truyền, đại diện và phóng viên NXB Trẻ, cho biết cuốn sách này là một công trình nghiên cứu lý luận khoa học có hệ thống. Cuốn sách này sử dụng các thao tác lập luận như sau để phát triển và đào sâu các câu hỏi liên quan đến thực hành ngôn ngữ: các loại từ và từ ảnh hưởng đến lập luận; các phương pháp lập luận hiệu quả, các nghịch lý và các từ ngữ phóng đại các luận điểm sai lầm … Theo tác giả, tục ngữ ca dao cũng vậy Dự trữ cho lý luận.

Có các đối số màu khác nhau trong tủ. Nhà xuất bản Trẻ xuất bản bộ sách giàu và đẹp bằng tiếng Việt, có nhiều tác giả như: Ruan Duc Dan, Terri Sam, Le Xuan Mao, Chen Xian An, Huang Qiu … – Giáo sư-Tiến sĩ Ruan Duc Dan sinh năm 1936, Là một trong những tên tuổi của nền ngôn ngữ Việt Nam. Sách của ông bao gồm: “Ngôn ngữ học thống kê” (1984), “Tuyển tập tiếng cười thế giới” (1989), “Từ điển từ vựng Pháp-Việt” (đồng tác giả, 1992, “Logic” và “Tiếng Việt” (1996), Tiếng Việt : Dành cho các trường đại học tổng hợp (1997), Nhập môn Ngôn ngữ học Thống kê (1998), Ngôn ngữ học (1998), Nhập môn Logic hình thức và Logic phi chính thức, từ câu xấu đến câu hay, lôgic ngữ nghĩa của từ chức năng tiếng Việt (2016). .

Tan Ji

By: admin
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentName required Email required Website

Back to top